Dyrekcja

mgr Katarzyna Matuk - Dyrektor szkoły

mgr Marta Dobrzyńska - Wicedyrektor szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku

ul. Wesoła 11A
15-307 Białystok
tel. 85 745 49 34

e-mail: sp6@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony