Zasady rekrutacji do klas I w SP 6 na rok szkolny 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone z użyciem systemu /bialystok.elemento.pl 
Rodzice kandydata mogą pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w wybranej szkole lub na stronie https://bialystok.elemento.pl
W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie należy go wydrukować. Uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.

Terminy:
24 luty – 10 marzec 2022 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku
5 kwietnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie - Nabór do szkół podstawowych:
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku

ul. Wesoła 11A
15-307 Białystok
tel. 85 745 49 34

e-mail: sp6@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony