Logopeda szkolny

INFORMACJA LOGOPEDY SZKOLNEGO

Zajęcia logopedyczne są bezpłatne. We wrześniu logopeda prowadzi diagnozę wszystkich dzieci z klas I. Informację o wynikach testu otrzymuje wychowawca i przekazuje rodzicom. Rodzice osobiście zapisują dziecko na zajęcia logopedyczne (przychodzą na spotkanie razem z uczniem). Spostrzeżenia, wiadomości i uwagi logopeda przekazuje rodzicom poprzez dziennik internetowy Librus lub komunikator Google Meet oraz rodzice umawiają się indywidualnie na konsultacje.
Pierwszeństwo mają dzieci posiadające opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Bardzo proszę o dostarczenie ksero dokumentów.

Zajęcia dla dzieci kontynuujących terapię z ubiegłego roku szkolnego – zaczynają się od 6 września. Proszę sprawdzać informacje na dzienniku Librus, dostępny jest kontakt telefoniczny z logopedą poprzez telefon szkoły.

Spotkanie z logopedą trwa 45 min lub 30 minut. Zajęcia odbywają się przed lekcjami lub po lekcjach - w czasie pobytu dziecka w świetlicy. Uczeń prowadzi zeszyt gdzie zadawana jest praca domowa oraz rodzice kontrolują postępy dziecka w domu.

Godziny pracy

Pon. 8:00 - 14:00
Wt. 10:00 - 15:30
Śr. 8:00 - 14:00
Czw. 8:00 - 13:30
Pt. -----------


Logopeda Ewa Dyszkiewicz

Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku

ul. Wesoła 11A
15-307 Białystok
tel. 85 745 49 34

e-mail: sp6@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony