Świetlica

Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z ustalonymi wytycznymi i stałym tygodniowym rozkładem zajęć świetlicowych . Mają one charakter indywidualny jak i grupowy .Dzieci są objęte opieką w godzinach 7-17.
Gry i zabawy organizowane są także na placu szkolnym i na sali gimnastycznej. Czytamy książki, oglądamy filmy.
Codziennie też odrabiamy z dziećmi prace domowe.
Jeśli pogoda pozwala wychodzimy na plac szkolny gdzie dzieci rozwijają się motorycznie i zacieśniają więzi koleżeńskie z zachowaniem jak wszędzie zasad BHP.
We współpracy z biblioteką i czytelnią szkolną wychowankowie uczestniczyli w zorganizowanych tam lekcjach i zajęciach rozwijających zainteresowania czytelnicze oraz kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych.
Z obiadów korzysta miesięcznie około 250 osób.
Wszyscy zgodnie stwierdzają że obiady są smaczne i urozmaicone ,a wprowadzony system tzw. stoperków doskonale wspiera organizację ich wydawania.
Wszystkim osobom współpracującym z nami jesteśmy zawsze bardzo wdzięczni i zapraszamy do współpracy w kolejnych semestrach mając nadzieję na przekazywanie nam wniosków i rekomendacji poprawiających naszą pracę dla tzw. dobra wspólnego.
Mamy zamiar:
Urozmaicać ofertę zajęć o większą ilość zajęć sportowych na sali gimnastycznej
Motywować uczniów mających trudności w nauce do systematycznego odrabiania prac domowych w świetlicy szkolnej w celu nadrabiania zaległości
Wspierać rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych
Poszerzać dziecięce wiadomości z zakresu bezpieczeństwa zwłaszcza w czasie pandemii coronawirusa
Ustanowić nagrodę za całoroczne wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu świetlicy.

Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku

ul. Wesoła 11A
15-307 Białystok
tel. 85 745 49 34

e-mail: sp6@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony