Rekrutacja do klasy pierwszej i czwartej sportowej

rekrutacja 1 (1).jpg

Zasady rekrutacji do klas pierwszych i klasy czwartej o profilu sportowym na rok szkolny 2023/2024

Wejście do systemu rekrutacyjnego
do klas pierwszych

Wejście do systemu rekrutacyjnego
do klasy czwartej sportowej

 

Rodzice kandydata mogą pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w sekretariacie szkoły lub powyższych stronach.

W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie należy go wydrukować i podpisać własnoręcznie. Uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.

Terminy:

KLASY PIERWSZE

KLASA CZWARTA SPORTOWA

27 luty – 10 marzec 2023 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku

27 luty – 6 marzec 2023 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku

 

8 – 10 marzec 2023 r.  przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego

29 marzec  2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29 marzec  2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


Szczegółowe informacje, terminy i zasady dostępne są na stronie Urzędu Miasta w zakładce dla Mieszkańców: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku

ul. Wesoła 11A
15-307 Białystok
tel. 85 745 49 34

e-mail: sp6@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony